“Onderhoud: dé schakel tussen veiligheid en continuïteit”

Santon Circuit Breaker Services en Flinter C&S, partners op het gebied van onderhoud en retrofits van laag- en middenspanningsschakelaars, organiseren gezamenlijk deze kennisdag met o.a. onderstaande presentaties:

Een veilige installatie is niet vanzelfsprekend, daar is ook onderhoud voor nodig
Door Joost de Koning – Schneider Electric en lid van de normcommissie NEN1010, Verdeelinrichtingen en Automaten

Een veilige installatie willen we allemaal, bij dagelijks gebruik maar ook bij onderhoud. Maar wat zegt NEN1010 en NEN3140? Welke maatregelen kunnen we nemen voor veilig onderhoud? Wat zijn de meeste voorkomende foutoorzaken in verdeelinrichtingen? Ook de vraag of een hoge bouwvorm van een verdeelinrichting van belang is, en gaat dit samen met vlamboogvastheid? Hoe kunnen we schade beperken bij interne vlambogen? Wat kunnen we doen om (te) hoge temperaturen in verdeelinrichtingen te bewaken?
Dit zijn enkele onderwerpen die aan bod komen tijdens deze presentatie.

Vlamboog risico’s in verdeelsystemen bij onderhoud, inspectie en uitbreiding
Door Roel Ritsma – ERCD en voorzitter van de normcommissie Verdeelinrichtingen NEN-EN-IEC 61439

De kans op een vlamboog in een verdeler is niet groot, het effect is dat wel. Uit het oogpunt van zowel veiligheid als continuïteit is het van belang oog voor het effect te hebben.
Berekeningen van de vlamboog energie volgens de IEEE 1584 is hiervoor een goed hulpmiddel en op basis van deze berekeningen kunnen valkuilen ook goed benoemd worden. Bij het uitvoeren van onderhoud en inspecties is het belangrijk om dit effect ingeschat te hebben.
Daarnaast gaan we in op uitbreiding van verdeelinrichtingen. Bij uitbreidingen moeten mogelijke overbelastingen, en daarmee te hoge temperaturen en versnelde aantasting van isolatiematerialen, voorkomen worden. De nieuwe editie van de EN/IEC 61439 kent op dit gebied een nieuwe term: de zogenoemde groepsbelastingstroom. Deze nieuwe term en de achtergronden daarvan zullen toegelicht worden in de presentatie.

Retrofit oplossingen (Sidunn) in relatie tot de norm NEN-EN-IEC 61439
Door Hans de Beij – Manager Operations Santon Circuit Breaker Services

Fabrikanten stoppen op enig moment (“end of life”) met het produceren van bepaalde series vermogensautomaten. Levering van reserve onderdelen wordt steeds moeilijker of kan helemaal niet meer. Er is dus een oplossing gewenst om de veiligheid en continuïteit van het bedrijfsproces te kunnen waarborgen.
Een economische en duurzame oplossing is om de oude, geïnstalleerde vermogensautomaten te vervangen door een nieuw type vermogensautomaat met een Sidunn retrofit oplossing van Santon CBS. Deze Sidunn oplossing is een tijd- en kostenbesparende techniek ter vervanging van oude vermogensautomaten. Hierbij wordt de verdeler niet aangepast maar wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de bestaande aansluitpunten van de oude vermogensschakelaars.
In deze presentatie zal worden ingegaan op het ontwerp van de Sidunn retrofit in relatie tot de norm NEN-EN-IEC 61439.

Na deze inspirerende presentaties willen we u vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid een korte bijzondere presentatie en rondleiding bij Sheltersuit aanbieden.

We sluiten de dag af met een borrel en wereldse, populaire, kleine gerechten (streetfood). Er is dus volop gelegenheid om te netwerken. Het nuttige met het aangename wordt hiermee gecombineerd!

Aanmelden kan via onderstaand formulier.