Santon CBS is een project gestart met als doel om de medewerkers van Santon CBS zich verder te laten ontwikkelen. Hiervoor is financiële steun verleend vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

De Europese Unie wil door middel van het ESF de werkgelegenheid in Europa zowel kwantitatief als kwalitatief bevorderen. Het project bij Santon draait om het creëren van competenties die de persoonlijke ontwikkeling en motivatie van medewerkers naar het juiste niveau brengt;

Om groei van de organisatie te sturen is een team van  externe adviseurs ingehuurd om de medewerkers van Santon CBS in dit proces te coachen en begeleiden. De aanwezige functies en competenties binnen de organisatie worden geanalyseerd en hen worden verbeterde profielen, praktische tools en cursussen aangereikt om deze te versterken of aan te vullen.