Chemieconcern Nouryon investeert in Delfzijl in de herstart van de warmtekrachtcentrale Delesto 2.

Doel is om deze centrale eind 2020 in bedrijf te nemen als start-stopinstallatie voor de levering van elektriciteit aan het openbare net op piekmomenten. Met het besluit zijn in totaal twintig directe arbeidsplaatsen gemoeid.

Evenwicht

Aanleiding voor het besluit zijn de veranderingen in de (inter-)nationale energiemarkt, zoals de voorgenomen sluiting van kolencentrales en de enorme toename van duurzame energie in de vorm van wind- en zonne-energie. Dat maakt de inzet van flexibele units, zoals gasgestookte warmtekrachtcentrales, uit oogpunt van evenwicht op de energiemarkt noodzakelijk. De gunstige prijsontwikkelingen en -verwachtingen op de elektriciteitsmarkt als gevolg hiervan spelen ook een belangrijke rol in het besluit.

Groot belang

De herstart is mogelijk dankzij de degelijke wijze, waarop de installatie in 2012 werd geconserveerd. Marcel Galjee, Managing Director Energy binnen Industrial Chemicals, noemde Delesto 2 in dat verband een ‘sleeping beauty’. “Er komt nu 350 MW aan elektrisch vermogen beschikbaar in de vorm van een uiterst betrouwbare, efficiënte en stabiele installatie. Voor Nouryon, voor onze business en voor de locatie Delfzijl van groot belang. Een besluit dat tegelijkertijd bijdraagt aan duurzaamheid. De uitstoot van CO2 van een gasgestookte centrale is ongeveer de helft van die van een kolencentrale.”

Stabiel

De centrale, die een hoge efficiency combineert met relatief lage emissies, gaat vanaf eind 2020 actief bijdragen aan de transitie naar een stabiel en duurzaam elektriciteitssysteem in ons land. De installatie zal daartoe jaarlijks zo’n 125 tot 200 keer als start-stopinstallatie worden ingezet gedurende beperkte periodes van de dag/week. Het zwaartepunt zal waarschijnlijk liggen in de herfst, winter en voorjaar.

Op termijn zal het speelveld voor fossiele brandstoffen kleiner worden. Het aandeel hernieuwbare energiebronnen zal, in het streven naar een CO2-neutrale energievoorziening, steeds verder groeien.

Bijdrage Santon CBS

Santon CBS heeft een oude lastschakelaar vervangen door een moderne NT 12 van Schneider Electric. Hiermee voldoet de installatie weer aan de huidige veiligheidseisen.

Daarnaast hebben we samen met de opdrachtgever speciale aandacht gegeven aan de totaal doorgelaten energie van deze schakelaar waarbij de nieuwe NT 12 veel beter presteert dan de verouderde lastschakelaar.

oude situatie

nieuwe situatie